Full-Arch-On-4/6 admin

Full-Arch-On-4/6, to innowacyjna technika chirurgiczna i protetyczna do natychmiastowego odtworzenia uzębienia u pacjentów bezzębnych lub z uzębieniem resztkowym.

 • TERMIN: 27-28.09.2019
 • MIEJSCE: Warszawa

Prowadzący:

Dr Giuseppe La Rosa jest wiodącym włoskim chirurgiem stomatologicznym i szczękowym. Ukończył kierunek lekarski i chirurgię na Uniwersytecie w Rzymie. Uzyskał specjalizację z chirurgii jamy ustnej na włoskim Uniwersytecie w Chieti. Od 1990 roku szkolił się na oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej szpitala San Giovanni w Rzymie. Uzyskał tytuł master z anatomii na Uniwersytecie w Saint Etienne we Francji.  Uzyskał również tytuł master w dziedzinie implantologii w College of Dentistry na Uniwersytecie Nowojorskim. W 2011 roku został profesorem na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Chieti we Włoszech. Obecnie jest koordynatorem klinicznym centrum szkoleniowego w zakresie zawansowanych technik chirurgii i implantologii w „Modern Implantology and Research” w Rzymie. Jego aktywność kliniczna koncentruje się na chirurgii jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii implantoprotetycznej i przedprotetycznej (ekstrakcja poimplantacyjna, natychmiastowe obciążenie, rekonstrukcja wyrostków zębodołowych z użyciem materiałów autogennych wewnątrz ustnych i/lub alloplastycznych, implantologia bez wszczepów i chirurgia, implanty zygomatyczne). Jest autorem wielu artykułów opublikowanych w międzynarodowych i włoskich czasopismach. Prowadzi prywatną praktykę w Rzymie.

 

 

Celem szkolenia jest teoretyczno-praktyczne przygotowanie do skutecznej implantacji techniką Full-Arch-On-4/6, dzięki któremu będą mieli Państwo możliwość oferowania pacjentom bezzębnym lub z uzębieniem resztkowym, przewidywalnego i efektywnego leczenia. Szkolenie obejmuje postępowanie standardowe oraz z wykorzystaniem implantów zygomatycznych oraz nasalnych.

 

Dr Giuseppe La Rosa przedstawi Państwu jak pacjent może uzyskać rozwiązanie funkcjonujące natychmiastowo i spełniające najwyższe wymagania estetyczne, przy minimalnej liczbie implantów.

 

Tematy wiodące:

 • Klasyfikacja atrofii kości.
 • Procedury implantologiczne z zastosowaniem regeneracji kości oraz bez regeneracji.
 • Implanty nachylone i uwarunkowania protetyczne.
 • Jak wykonać natychmiastowe uzupełnienia protetyczne tymczasowe za pomocą implantów nachylonych.
 • Przegląd anatomii szczęki.
 • Diagnostyka za pomocą badania CBCT i trójwymiarowy model stereolitograficzny.
 • Wybór pacjentów i planowanie leczenia.
 • Procedura Full-Arch-On-4/6.
 • Implanty nasalne: kiedy je stosować?
 • Atrofia szczęki: implanty zygomatyczne.
 • Wskazania oraz przeciwwskazania.
 • Kryteria sukcesu dla implantów nachylonych.
 • Protokół chirurgiczny.
 • Analiza przypadków klinicznych.
 • Wyciski i praca laboratoryjna.
 • Filmy kliniczne zabiegów Full-Arch-On-4/6, implantów nasalnych i zygomatycznych.
 • Kształt i parametry implantów zygomatycznych  i zestaw chirurgiczny.
 • Pytania i panel dyskusyjny.

 

 • Early Bird: 2600PLN (do 31 maja)
 • Cena regularna: 2900PLN (po 31 maja)

 

Informacje i zapisy:

 • kontakt@jdentalcare.pl
 • tel. 605310113